ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διπλά τοιχία & πρόπλακες

Η Αρμός παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στη τεχνολογία της προκατασκευής, πρώτη επένδυσε στην καινοτόμα τεχνολογία προκατασκευής με διπλά τοιχία. Υποστηριζόμενες απο λογισμικό της Nemetschek και με εργοστασιακό εξοπλισμό της γερμανικής Weckenmann, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Αρμός παρέχουν την πιο ευέλικτη, γρήγορη και οικονομική τεχνολογία βαριάς προκατασκευής, ιδανική για εξοχική κατοικία ,συγκροτήματα κτιρίων, ξενοδοχεία αλλά και ειδικές κατασκευές όπως αρχιτεκτονικές όψεις, δεξαμενές, κανάλια και τοίχους αντιστήριξης. Περισσότερα...

Διπλό τοιχίο:

Το διπλό προκατασκευασμένο τοιχίο συντίθεται από δύο φλοιούς (7 cm o καθένας) οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς δικτυοδοκούς. Κατά την παραγωγική διαδικασία χαράσσονται τα ανοίγματα και τοποθετούνται τα κανάλια  όδευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων. Επιπλέον αν ζητηθεί, προβλέπονται ανοίγματα για τα υδραυλικά, καπνοδόχους κτλ. και τοποθετείται μονωτικό υλικό στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού φλοιού. Η εξωτερική επιφάνεια κάθε φλοιού παράγεται λεία και επίπεδη ενώ η εσωτερική τραχεία. Το λογισμικό της παραγωγής ακολουθεί πιστά οποιαδήποτε αρχιτεκτονική μελέτη (πάχη των στοιχείων, τελικό πάχος τοίχου, ύψος, μήκος). Μετά την παραγωγή και ωρίμανση των στοιχείων, αυτά μεταφέρονται και τοποθετούνται στου έργο όπου και πραγματοποιείται η σκυροδέτηση του διάκενου του διπλού τοίχου. Περισσότερα...

Πρόπλακα:

Οι πρόπλακες αποτελούνται από ένα στρώμα προκατασκευασμένου οπλισμένου σκυρ/τος με ενσωματούμενο τρισδιάστατο οπλισμό girders και έχουν ελάχιστο πάχος 5 cm. Επί τόπου του έργου τοποθετείται ο επιπλέον οπλισμός και η πρόπλακα σκυροδετείται αποκτώντας το επιθυμητό πάχος σύμφωνα με τη μελέτη. Οι τρισδιάστατοι οπλισμοί girders εξασφαλίζουν την συνεργασία των δύο στρωμάτων σκυροδέματος και συμβάλλουν στην απαραίτητη ακαμψία της πλάκας κατά τα στάδια αποκαλούπωσης στο εργοστάσιο, μεταφοράς και τοποθέτησης. Η εξωτερική επιφάνεια της πρόπλακας είναι επίπεδη, λεία προσφέροντας εμφανείς επιφάνειες, ενώ η εσωτερική παράγεται τραχεία και συμβάλλει στην  συνάφεια χυτού και  προκατασκευασμένου μέρους. Περισσότερα...

Εφαρμογές:

Ενδεικτικά έργα:

Αρχεία:

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.