ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δοκοί και Υποστηλώματα

 

H Αρμός παράγει σειρά τυποποιημένων δοκών χρησιμοποιώντας απλό οπλισμό ή με προένταση. Διατίθονται σε ποικίλες διατομές (ορθογωνικές ή ζευκτά) και άνοιγμα εώς 35 μέτρα. Επιπλέον παράγονται υποστηλώματα και τεγίδες double Tee. Τα γραμμικά προκατασκευασμένα στοιχεία εφαρμόζονται σε φορείς σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών, βιομηχανικά κτήρια, κερκίδες σταδίων κ.α.
 

 

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.