ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Δοκοί - Πρόπλακες Γεφυρών

Η Αρμός Προκατασκευές Α.Ε. δραστηριοποιείται απο το 2008 στον τομέα κατασκευής προκατασκευασμένων δοκών και προπλακών γεφυρών. Έως και σήμερα έχει κατασκευάσει τα προκατασκευασμένα στοιχεία δεκάδων γεφυρών. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει κατασκευάσει δοκάρια τα μεγαλύτερα εκ των οποίων έιχαν μήκος 40,00m, ύψος 2,30m και βάρος που ξεπερνούσε τους 100tn. Με σχήμα δοκών από ανάποδο Τ έως και το πλέον συνηθισμένο σχήμα I, αυτοματοποιημένες διαδικάσιες και ιδιώκτητη μονάδα διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού, η Αρμός Προκατασκευές Α.Ε. μπορεί να εγγυηθεί εκτός από την δεδομένη ταχύτητα, υψηλή ποιότητα κατασκευής με το πλέον έμπειρο εργατικό δυναμικό. 

Η Αρμός Προκατασκευές έχει την δυνατότητα κατασκευής δοκών προεντεμάνες σε κλίνη προέντασης μήκους 72m (προένταση), αλλά και προεντεταμένες με τένοντες καμπυλώμενους, οι οποίοι τανύζονται μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος (μετένταση).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Ταχύτητα παραγωγής
  • Μεγάλες δυνατότητες παραγωγής
  • Οικονομία
  • Υψηλή Ποιότητα κατασκευής
Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.