ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στοιχεία οπλισμένης Γης

Απο το 2010 η ΑΡΜΟΣ συνεργάζεται με την γαλλική TERRA ARMEE όσον αφορά στην προκατασκευή στοιχείων επένδυσης των εφαρμογών "οπλισμένης γής". Η "οπλισμένη γη" πρόκειται για μέθοδο κατασκευής σε τοίχους αντιστήριξης, ακρόβαθρα  γεφυρών, λιμενικούς  τοίχους  κτλ.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.