ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στηθαία Ασφαλείας

H συνεργασία με την Delta Bloc

Η ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές A.E. είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της DELTA BLOC International στην Ελλάδα. Η DELTA BLOC ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων, έχει δοκιμαστεί και πληρεί τα αυστηρότερα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ( ΕΝ 1317 Επίπεδο Η4b ) ώστε να εγγυάται προστασία από κρούσεις ακόμα και πολύ βαριών οχημάτων (π.χ. φορτηγά, νταλίκες, κ.τ.λ.). Από το 2002 η εταιρία μας διατηρεί τα δικαιώματα να παράγει τα στηθαία ασφαλείας DB  που συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 και χρησιμοποιούνται σε εύρος εφαρμογών.

           αυτοκόλλητη ετικέτα σήμανσης CE (ενδεικτικό)           

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 & Σήμανση CE

Από τις αρχές του 2014 η ΑΡΜΟΣ διαθέτει τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων DB στην Ελληνική αγορά με σήμανση CE σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5. Μ'αυτόν τον τρόπο,  δεσμεύεται ότι τα προιόντα συμμορφώνονται, ώς προς τις δηλωθείσες επιδόσεις τους, με την σχετική ισχύουσα Ευρωπαική Νομοθεσία, η οποία πλέον έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο. Συγκεκριμένα, η εταιρία έχει εκδόσει πιστοποιητικό σταθερότητας επίδοσης, επιθεωρούμενη από τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS.

Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη γκάμα λύσεων για συστήματα ασφαλείας αυτοκινητοδρόμων:

Κατάλογος Προιόντων DB

 

Δείτε αναλυτικά τα προιόντα DB:

Μόνιμα στηθαία
Στηθαία γεφυρών
Στηθαία συναρμογής
Συστήματα ηχοπροστασίας
Εργοταξιακά στηθαία

     Εφαρμογές:

 

Συστήματα αναχαίτισης  Delta Bloc

Τα συστήματα αναχαίτισης DB αποτελούνται από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος - στηθαία τύπου "Νew Jersey" που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην μέγιστη οδική ασφάλεια. Η εταιρία προσφέρει ολοκληρωμένες πιστοποιημένες λύσεις για οδούς, αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στοιχεία συναρμογής, αρμούς διαστολής και συστήματα ηχοπροστασίας.

Στηθαίο Ασφαλείας DB

Το στηθαίο ασφαλείας DB , είναι προκατασκευασμένο στηθαίο οπλισμένου σκυροδέματος, χρησιμοποιείται ευρύτατα στους Ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους και διαθέτει ποικιλία διατομών ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες του οδικού δικτύου (εθνικές οδοί, διασταυρώσεις, γέφυρες κ.τ.λ.). Λόγω της προκατασκευής του μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για μόνιμες, ειδικά σαν στηθαίο αυτοκινητοδρόμων, όσο και για προσωρινές εγκαταστάσεις όπως προστασία εργοταξίων αυξημένων απαιτήσεων και διάδρομοι υποχρεωτικής κυκλοφορίας οχημάτων. Λόγω του ειδικού εντατήρα και των συνδέσμων επιτυγχάνεται τόση η γρήγορη και σταθερή συναρμολόγησή, όσο και η εύκολη αποσυναρμολόγησή του. 

 

Πλεονεκτήματα συστήματος έναντι άλλων στηθαίων:

 • Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: ASI: A/B
 • Αξιόπιστη συγκράτηση οχήματος. Κατηγορίες μέχρι και H4b.
 • Μικρό λειτουργικό πλάτος
 • Μηδαμινό κόστος συντήρησης.
 • Δε καταστρέφεται σε περιπτώσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας κρούσεων.
 • Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων στις περιπτώσεις σοβαρών κρούσεων.
 • Ταχύτατη παραγωγή, τοποθέτηση και αποξήλωση των στοιχείων.
 • Χρησιμοποιείται για εργοταξιακή και μόνιμη χρήση, μετακινούμενο σύμφωνα με τις ανάγκες σε διάφορες τοποθεσίες.
 • Επιτρέπει τις έυκολες εκτροπές κυκλοφορίας σε περιπτώσεις συντηρήσεων ή ατυχημάτων.
 • Αποκλείει σοβαρό τραυματισμό μοτοσικλετιστών, διότι δεν αφήνει κενά, ακμές ή τραχεία επιφάνεια. 
 • Ασφάλεια. Η μορφή, το βάρος, ο τρόπος σύνδεσης των στοιχείων σε συνδυασμό με την προκατασκευασμένη δοκό επιτυγχάνουν μέγιστη απορρόφηση της ενέργειας κατά τη σύγκρουση.
 • Εξασφαλισμένη ποιότητα και γεωμετρία διότι αποτελεί βιομηχανικό προϊόν με πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.
 • Η παραγωγή του και η τοποθέτηση του δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες του έργου.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις για συναρμογές, αρμούς διαστολής και ηχοπροστασία.

Χαρακτηριστικά των στηθαίων ασφαλείας DB

 • ειδικός εντατήρας - patented steel tension bar.
 • σύνδεσμος - patented coupling.
 • διαμορφωμένη βάση για την αποστράγγιση των υδάτων.
 • ελεύθερη τοποθέτηση χωρίς σύνδεση με το έδαφος.
 • Ομαλή συναρμογή σε άλλα συστήματα. 

Εντατήρας

Ο ειδικός συνεχής εντατήρας από χάλυβα διέρχεται από κάθε στοιχείο. Ανάλογα με την ικανότητα συγκράτησης του συστήματος χρησιμοποιείται διαφορετική ποιότητα χάλυβα.

1. ο ειδικός εντατήρας και ο σύνδεσμος   2.λειτουργία του συστήματος στηθαίων ώς αλυσίδα

Σύνδεσμος

Τα στηθαία του συστήματος αναχαίτισης συνδέονται μεταξύ τους με τον σύνδεσμο-κλειδί. Τα κλειδιά εφαρμόζουν στην υποδοχή του εντατήρα και εξασφαλίζουν την λειτουργία του συστήματος ως αλυσίδα. Με αυτόν τον τρόπο η ενέργεια της πρόσκρουσης του οχήματος διανέμεται όχι μόνο σε ένα στηθαίο αλλά σε μία περιοχή της αλυσίδας μειώνοντας έτσι την επίδραση στους επιβάτες και αποτρέποντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο διάσπασης-ανατροπής του συστήματος.

 

Αξιοπιστία και πιστοποιημένη ασφάλεια

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων DB  έχουν περάσει από τις δοκιμές που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία καλύπτουν ολόκληρη τη γκάμα των προδιαγραφών δίνοντας έτσι λύσεις για κάθε έργο:

Ικανότητα συγκράτησης: Από Τ1 έως Τ3, N1 και Ν2, H1-H2-H3, H4a και H4b.

Σφοδρότητα πρόσκρουσης: A και Β

Λειτουργικό πλάτος: W1 έως W8

Μετά από πολυάριθμα θετικά τέστ και δεκαετίες παρουσίας στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους το σύνολο προϊόντων DB αποδείχθηκαν ότι προσφέρουν την μέγιστη ασφάλεια σε οδούς και αυτοκινητοδρόμους.

Μέγιστη ασφάλεια για τους επιβάτες

Τα συστήματα της DELTA BLOC είναι ευέλικτα  συστήματα αναχαίτισης. Κατά κανόνα τα στηθαία τοποθετούνται ελεύθερα στο οδόστρωμα και συνδέονται μεταξύ τους μόνο με το στοιχείο «κλειδί». Επομένως ενώ ολόκληρο το σύστημα  αδυνατεί να μετατοπιστεί, το κάθε στοιχείο μεμονωμένα είναι ελεύθερο σε περιορισμένη μετακίνηση. Κατά την πρόσκρουση εξασφαλίζεται η συγκράτηση του οχήματος ενώ ταυτόχρονα η ενέργεια απορροφάται από τα στηθαία της αλυσίδας ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση των επιβατών.

Αξιόπιστη συγκράτηση

Ακόμη και σε σοβαρές προσκρούσεις τα σύστημα DB προσφέρουν την μέγιστη δυνατή συγκράτηση του οχήματος (έως και H4b) και δεν κινδυνεύουν να διασπαστούν.

Στηθαία DB80: Αποτελεσματική συγκράτηση κατά την κατάρευση βράχων στην κοιλάδα Τεμπών το 2010

Μικρή μετακίνηση των στηθαίων

Η μετατόπιση των στοιχείων είναι ξεκάθαρα μικρότερη από αυτή των μεταλλικών στηθαίων χωρίς να μειώνεται η  ικανότητα συγκράτησης.

Κατηγορίες λειτουργικού πλάτους ΕΝ 1317

W1: ≤ 0,60 m           W5: ≤ 1,70 m

W2: ≤ 0,80 m           W6: ≤ 2,10 m

W3: ≤ 1,00 m           ► W7: ≤ 2,50 m

W4: ≤ 1,30 m           W8: ≤ 3,50 m

 

Εφαρμογή ΕΝ 1317 στην Ελλάδα

Με το Φ.Ε.Κ. 702 - τεύχος Β' - 29 Απριλίου 2011, δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για την Έγκριση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ). Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής των νέων οδηγιών για την παθητική προστασία σε οδούς αφορούν στα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και συγκεκριμένα στις γενικές απαιτήσεις που αυτά πρέπει να ικανοποιούν καθώς και στα κριτήρια εφαρμογής τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 η εφαρμογή του οποίου, μετά την έγκριση και την υιοθέτησή του από τον ΕΛΟΤ, καθίσταται υποχρεωτική και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 

Μετά την έγκριση των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ ακολούθησε η εγκύκλιος 17 τον Ιούλιο του 2011 που αφορά την εφαρμογή των παραπάνω νέων οδηγιών όχι μόνο στα νέα έργα αλλά και στα έργα που είναι υπό δημοπράτηση, υπό κατασκευή καθώς και σε αυτά που είναι ήδη κατασκευασμένα.

Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2011, με δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθορίζονται οι τιμές τιμολογίου των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων για τα δημόσια έργα: Φ.Ε.Κ. 2965 Β, 23 Δεκεμβρίου 2011

Επισκεφτείτε το site των συνεργατών μας στη DELTA BLOC: www.deltabloc.com


Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.