ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Χαλύβδινα Δικτυωτά Πλαίσια

Ο Βιομηχανικός οπλισμός LATICE GIRDERS κατασκευάζεται στην υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας χάλυβα, στις εγκαταστάσεις της ΑΡΜΟΣ στη Λάρισα. 

Η χρήση των δικτυωτών πλαισίων - latice girders είναι ευρέως διαδεδομένη για την υποστύλωση σηράγγων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της καλύτερης κατανόησης της συμπεριφοράς της βραχομάζας κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Λόγω της γεωμετρίας τους παρέχουν καλύτερη πρόσφυση σε εκτοξευόμενα σκυροδέματα και είναι ελαφρύτερα από δοκούς UNP και IPE αντίστοιχης αντοχής.

Κατασκευάζουμε δικτυωτά πλαίσια υποστύλωσης σηράγγων σε οποιοδήποτε μήκος και διαμέτρου χάλυβα έως Φ32. Συνηθέστερος τύπος είναι αυτός με διατομή ισοσκελούς τριγώνου, ο οποίος έχει μία ράβδο μεγαλύτερης διαμέτρου στην άνω κορυφή, δύο μικρότερες στις άλλες δύο κορυφές και συνδετήρες με τη μορφή χωροδικτυώματος.

 

Πλεονεκτήματα:

Άμεση υποστύλωση οροφής μετά την εκσκαφή.

Χρησιμεύει σαν υπόδειγμα για την διασφάλιση ελάχιστου πάχους του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Γίνεται μέρος του οπλισμού της στρώσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Μπορούν να τοποθετηθούν στην τελική τους θέσης από συνεργείο λίγων ατόμων, χωρίς ειδικό εξοπλισμό.

 

Εφαρμογές:

Σήραγγες επενδυμένες με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Προσωρινές επείγουσες υποστυλώσεις ασταθών εδαφών.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.