Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των αστυνομικών τμημάτων συνοριακής φύλαξης

6/06/2012

Ολοκληρώθηκαν τα έργα κατασκευής: "Α' τμήμα συνοριακής φύλαξης και αστυνομικού τμήματος Δελβινακίου Ιωαννίνων" προυπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ και "Τμήμα συνοριακής φύλαξης και αστυνομικού τμήματος Φερών Αλεξανδροπύπολης" προυπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ από την ΩΜΕΓΑ κατασκευαστική ΑΤΕ, θυγατρική εταιρία της ΑΡΜΟΣ Α.Ε. Τα έργα αφορούσαν την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ήταν συγχρηματοδοτούμενα απο την Ευρωπαική Ένωση. Στο Δελβινάκι Ιωαννίνων εφαρμόστηκε προκατασκευή με ολόσωμα τοιχώματα και  στις Φέρες με προκατασκευασμένες μεταφερόμενες κυψέλες, ενώ οι περιφράξεις κατασκευάστηκαν με διπλά τοιχία.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.