Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Σύστημα Διπλών Τοιχείων

Η Αρμός παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στη τεχνολογία της προκατασκευής, πρώτη επένδυσε στην καινοτόμα τεχνολογία προκατασκευής διπλών τοιχίων, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Υποστηριζόμενες από το λογισμικό της Nemetschek και με εργοστασιακό εξοπλισμό της γερμανικής Weckenmann, οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Αρμός παρέχουν την πιο ευέλικτη, γρήγορη και οικονομική τεχνολογία βαριάς προκατασκευής, ιδανική για εξοχική κατοικία ,συγκροτήματα κτιρίων, γραφεία, ξενοδοχεία κτλ.

 

Ο διπλός τοίχος γερμανικής τεχνολογίας (Βαριά Προκατασκευή) είναι παγκόσμια πατέντα, έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο κατασκευής λόγω της αρχιτεκτονικής ευελιξίας που προσφέρει. Η χρήση προκατασκευασμένων διπλών τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με την επιτόπια δημιουργία προκατασκευασμένου φέροντα σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την κατασκευή αντισεισμικών κτηρίων είναι σαφώς καλύτερη από τις συμβατικές κατασκευές που γνωρίζατε μέχρι σήμερα που σύντομα θα αποτελούν παρελθόν. Τα συμβατικά κτίρια που κατασκευάζονται προς το παρόν στην Ελλάδα, αποτελούνται απλά από φέροντα οργανισμό – σκελετό με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η τοιχοποιία είναι από τούβλα που απλώς χωρίζουν τα δωμάτια και συμβάλουν ελάχιστα έως καθόλου στην αντισεισμική προστασία του σπιτιού – κτιρίου. Αντίθετα στο σύστημα προκατασκευής με τα διπλά τοιχεία, όλοι οι τοίχοι είναι φέροντες γεγονός που οδηγεί σε σημαντική οικονομία στο σύνολο του έργου καθώς και στην αντισεισμική του συμπεριφορά.

Το κατασκευαστικό σύστημα συντίθεται από προκατασκευασμένους ‘διπλούς τοίχους’ και προκατασκευασμένες ‘πρόπλακες’ οπλισμένου σκυροδέματος που παράγονται στις εγκαταστάσεις της Αρμός και στη συνέχεια μεταφέρονται στην τελική θέση του έργου, όπου τοποθετούνται και συνδέονται καταλλήλως από εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διπλά Τοιχεία:

Το διπλό προκατασκευασμένο τοιχείο συντίθεται από δύο φλοιούς (7 cm o καθένας) οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς δικτυοδοκούς. Κατά την παραγωγική διαδικασία χαράσσονται τα ανοίγματα και τοποθετούνται τα κανάλια  όδευσης των Η/Μ εγκαταστάσεων. Επιπλέον αν ζητηθεί, προβλέπονται ανοίγματα για τα υδραυλικά, καπνοδόχους κτλ. και τοποθετείται μονωτικό υλικό στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού φλοιού. Η εξωτερική επιφάνεια κάθε φλοιού παράγεται λεία και επίπεδη ενώ η εσωτερική τραχεία. Το λογισμικό της παραγωγής ακολουθεί πιστά οποιαδήποτε αρχιτεκτονική μελέτη (πάχη των στοιχείων, τελικό πάχος τοίχου, ύψος, μήκος).

Πρόπλακες: Οι πρόπλακες αποτελούνται από ένα στρώμα προκατασκευασμένου οπλισμένου σκυρ/τος με τον ενσωματούμενο τρισδιάστατο οπλισμό girders και ελάχιστο πάχος 5 cm. Στο εργοτάξιο τοποθετείται ο επιπλέον οπλισμός και η πρόπλακα σκυροδετείται αποκτώντας το επιθυμητό πάχος σύμφωνα με τη μελέτη.  

Οι τρισδιάστατοι οπλισμοί girders εξασφαλίζουν την συνεργασία των δύο στρωμάτων σκυροδέματος και συμβάλλουν στην απαραίτητη ακαμψία της πλάκας κατά τα στάδια αποκαλούπωσης στο εργοστάσιο, μεταφοράς και τοποθέτησης. 

Η εξωτερική επιφάνεια της πρόπλακας είναι επίπεδη, λεία προσφέροντας εμφανείς επιφάνειες, ενώ η εσωτερική παράγεται τραχεία και συμβάλλει στην  συνάφεια χυτού και προκατασκευασμένου μέρους.

Επ Επί τόπου του έργου ένας μικρός γερανός τοποθετεί τα διπλά τοιχία του κατώτερου ορόφου κατακόρυφα, ούτως ώστε οι αναμονές να βρίσκονται στο διάκενο των διπλών τοιχίων. Οι εργάτες στηρίζουν προσωρινά τα τοιχία με αντηρίδες και τοποθετείται ο επιπλέον οπλισμός στα διάκενα των συμβολών σύμφωνα με την στατική μελέτη . Έπειτα τοποθετούνται οι πρόπλακες για να αποτελέσουν το κάτω μέρος της οροφής και αφού συμπληρωθούν με  τον  απαραίτητο  οπλισμό σκυροδετούνται ενιαία με τους τοίχους επιτυγχάνοντας μονολιθική κατασκευή. Τα ίδια στάδια επαναλαμβάνονται και για τους υπόλοιπους  ορόφους.  Η  όλη  διαδικασία επί του εργοταξίου μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία μέρα όταν πρόκειται για ένα μικρό   κτήριο   ελαχιστοποιώντας  έτσι το εργατικό κόστος.

Παραγωγική διαδικασία:

Η παραγωγική διαδικασία ξεκινά από τα γραφεία της Αρμός όπου μέσω εξειδικευμένου λογισμικού δίνεται εντολή στον κεντρικό επεξεργαστή της παραγωγής σύμφωνα με το στατικό μοντέλο.

Εγκαθίστανται οι αγωγοί διέλευσης για Η/Μ εγκαταστάσεις, στη συνέχεια τοποθετείται ο οπλισμός και έπειτα γίνεται η σκυροδέτηση με ακρίβεια σύμφωνα με τις εντολές του κεντρικού υπολογιστή. Τέλος πραγματοποιείται η δόνηση. Σε περίπτωση που απαιτείται μόνωση, τοποθετείται, όσο το σκυρόδεμα είναι νωπό, στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού φλοιού. Η αποκαλούπωση των στοιχείων γίνεται αφού αποκτήσουν τα στοιχεία τις απαιτούμενες αντοχές. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται με αυτόματη και ταυτόχρονη μετακίνηση των καλουπιών στις διαδοχικές θέσεις εργασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

 • Κατοικίες, Ξενοδοχεία
 • Οικιστικά συγκροτήματα
 • Γραφεία, Κτίρια διοίκησης, Η/Μ κτίρια
 • Αρχιτεκτονικές προσόψεις
 • Αγωγοί ορθογωνικών διατομών
 • Περιφράξεις, Αντιστηρίξεις
 • Δεξαμενές
 • Στεγανά υπόγεια
 • Καταστρώματα γεφυρών

Πλεονεκτήματα Συστήματος

 • Μεγάλη Παραγωγικότητα. 
 • Οικονομία
 • Ελαφριά μεταφορά-εύκολη τοποθέτηση
 • Αρχιτεκτονική ευελιξία
 • Ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Μηδενική συντήρηση
 • Μηδενική όχληση του εργοταξίου.
 • Αντισεισμικότητα
 • Εμφανείς όψεις
Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.