Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Ολόσωμα Τοιχεία

Το σύστημα προκατασκευής με Ολόσωμα Τοιχεία χρησιμοποιεί μονά πάνελ σκυροδέματος και πρόπλακες τα οποία παράγονται στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις και συνδέονται επί τόπου στο έργο.

Το κατασκευαστικό σύστημα συντίθεται από:

  • Προκατασκευασμένα εσωτερικά ολόσωμα τοιχία
  • Προκατασκευασμένα εξωτερικά ολόσωμα τοιχία
  • Πρόπλακες
  • Κατακόρυφες και οριζόντιες συνδέσεις
  • Επί τόπου θεμελίωση

Τα Τοιχεία παράγονται κάτω από αυστηρές εργοστασιακές συνθήκες και ενσωματώνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη ανοίγματα. Μεταφέρονται στο εργοτάξιο όπου συνδέονται από εξειδικευμένους εργάτες.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.