Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Βιομηχανικά Κτίρια

ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Το πλαισιωτό σύστημα προκατασκευής απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες κατασκευές, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια logistics, supermarkets, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις…

Το κατασκευαστικό σύστημα συντίθεται από προκατασκευασμένα υποστυλώματα και δοκούς στις οποίες εδράζονται προεντεταμένα ζευκτά, τεγίδες, double Tee ή πρόπλακες. Η θεμελίωση κατασκευάζεται με θήκες θεμελίωσης, πέδιλα, πεδιλοδοκούς και συνδετήρια δοκάρια.

Το σύστημα επιτυγχάνει μεγάλα ανοίγματα (έως και 35,00m) με εφαρμογή κλίνης προέντασης.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα προκατασκευασμένα κτίρια από οπλισμένο προεντεταμένο σκυρόδεμα προσφέρουν άριστη αντισεισμικότητα και μικρό χρόνο και κόστος κατασκευής.

Η φιλοσοφία του όλου σχεδιασμού στοχεύει στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία του εδάφους της χώρας μας.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι:

 • Η άριστη αντισεισμική συμπεριφορά.
 • Η εγγύηση της ποιότητας του σκελετού, των τοίχων του κτιρίου και των ενσωματωμένων σ' αυτούς υλικών (μονώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ), διότι όλα κατασκευάζονται σε βιομηχανικό χώρο με σύστημα ελέγχου ποιότητας και συνεχείς ελέγχους.
 • Το μειωμένο και απόλυτα προκαθορισμένο τελικό κόστος κατασκευής συγκρινόμενο με συμβατικές κατασκευές και οπωσδήποτε απαλλαγμένο από τις απρόβλεπτες δαπάνες που συνηθίζονται σε αυτές.
 • Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
 • Ασήμαντο κόστος συντήρησης.
 • Σημαντική προστασία έναντι φωτιάς.
 • Οι δυνατότητες πολύ μεγάλων ανοιγμάτων έως και 35,00m.
 • Οι μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας μας, που οδηγούν σε σημαντικά μειωμένο απαιτούμενο χρόνο για την κατασκευή του κτιρίου σας.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

 • Αποθήκες
 • Βιομηχανικά Κτίρια Logistics Supermarkets
 • Εγκαταστάσεις Γραφείων
 • Εμπορικά Κέντρα 
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις-Κερκίδες Φέρον Οργανισμός Γεφυρών, Πάσσαλοι Κτίρια Parking
Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.