ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Accessories

Πέρα απο τα βασικά προιόντα-στηθαία DB, η ΑΡΜΟΣ προσφέρει μία πλήρη γκάμα πιστοποιημένων προιόντων που συμπληρώνουν τον σχεδιασμό της οδικης ασσφάλειας των αυτοκινητοδρόμων. Τα κυριότερα είναι:

Τερματικά στηθαία
Bifurcations
Συναρμογές
Στοιχεία έκτακτης ανάγκης
Στοιχεία ιστών φωτισμου και πινακίδων
Στοιχεία τοποθέτησης
Άλλες ειδικές λύσεις

Τερματικά στηθαία

Τα τερματικά στοιχεία εξασφαλίζουν την αρμονική και ασφαλή αρχή και απόληξη των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων DB.

 

Bifurcations -Στηθαίο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και διπλού στηθαίου κεντρικής νησίδας

Το προκατασκευασμένο στηθαίο τύπου ‘bifurcation’ χρησιμοποιείται για τη συναρμογή από σύστημα αναχαίτισης με αμφίπλευρα στοιχεία σε διπλή σειρά στηθαίων στην κεντρική νησίδα. Εφαρμόζεται επίσης και για την προστασία ιστών φωτισμού, πινακίδων, πυλώνων και άλλων εμποδίων στους αυτοκινητόδρομους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Συναρμογές

Διατίθενται συστήματα συναρμογών που εξασφαλίζουν την αξιόπιστη σύνδεση των στηθαίων DB με συστήματα μεταλλικών στηθαίων, επί τόπου κατασκευασμένων στηθαίων σκυροδέματος ή και άλλων συστημάτων DB. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

DB SafeGate

Το DB SafeGate παρέχει πύλες έκτακτης ανάγκης στα συστήματα αναχαίτισης της οικογένειας DB 100S. Μετά την απομάκρυνση των συνδέσεων (με τα στηθαία του υπόλοιπου συστήματος αναχαίτισης), το στοιχείο μπορεί εύκολα και γρήγορα να απομακρυνθεί δίνοντας έτσι άμεση πρόσβαση στον απέναντι κλάδο του αυτοκινητοδρόμου.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.