ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εργοταξιακά στηθαία

Λόγω του συνεχώς αυξανόμενου όγκου κυκλοφορίας στους δρόμους, όλο και περισσότεροι υπάρχοντες αυτοκινητόδρομοι επεκτείνονται. Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες έχουν θεσπίσει κανονισμούς που απαιτούν συστήματα ειδικά εγκεκριμένα για την ασφάλεια των εργοταξίων. Η χρήση προσωρινών συστημάτων συγκράτησης και η μετέπειτα εγκατάσταση μόνιμων στηθαίων αποτελούν ένα σημαντικό κόστος στους προϋπολογισμούς των έργων.

Τα συστήματα της Delta Bloc παρέχουν λύσεις για την προσωρινή και μόνιμη προστασία με χρήση ενός μόνο συστήματος. Κατά συνέπεια, έχουμε αναπτύξει προϊόντα με «διπλή λειτουργία». Κατά την διάρκεια της κατασκευής, η εγκατάσταση συστημάτων DB παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια στα διερχόμενα οχήματα και στους εργαζόμενους, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, αρκεί μόνο η μετακίνηση των στηθαίων στην τελική θέση για να χρησιμεύσουν πλέον ως το μόνιμο σύστημα συγκράτησης οχημάτων.

Δείτε περισσότερα: Διπλή λειτουργία συστημάτων αναχαίτισης

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.