ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ηχοπροστασία

Ολοκληρωμένο σύστημα ηχοπροστασίας - οδικής ασφάλειας DB

Η ΑΡΜΟΣ εφαρμόζει το σύστημα ηχοπροστασίας της DeltaBloc, το οποίο συνδυάζει το σύστημα συγκράτησης οχημάτων με ηχοπέτασμα σε ένα προιόν.

Προιόντα

Δείτε αναλυτικά:

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Μικρό λειτουργικό πλάτος (W5) - μικρό πλάτος συστήματος (105 cm).
  • Σύστημα συγκράτησης οχημάτων με πιστοποίηση κατά ΕΝ 1317 και ικανότητα συγκράτησης H2-H4b.
  • Προσαρμογή οποιουδήποτε ηχοπετάσματος με ύψος έως και 4,5m.
  • Δυνατότητα χρήσης ποικίλων ηχοαπορροφητικών υλικών με πιστοποίηση κατά ΕΝ 1793.
  • Αποτελεσματική ηχοπροστασία ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος δίπλα στην πηγή θορύβου

Στηθαίο Ασφαλείας

Το στηθαίο ασφαλείας DB τοποθετείαται στην βάση-πλάκα του συστήματος. 

Ηχοπέτασμα

Το ηχοπέτασμα εγκαθίσταται χωρίς αγκύρωση στο έδαφος. Το γεγονός οτι συνδυάζεται σε ένα σύστημα μαζί με το στηθαίο ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη οδική ασφάλεια με ταυτόχρονη υψηλή ηχομόνωση εώς 50 dB. Το ύψος του ηχοπετάσματος και το πρότυπο σχέδιο των όψεων, μπορούν να προσαρμοστούν στις αντίστοιχες απαιτήσεις της στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτες.

Ηχοαπορροφητικά υλικά

Η Αρμός διατηρεί συνεργασίες με ευρωπαικούς καυτασκευαστές ηχοαπορροφητικών υλικών με πιστοποίηση κατα ΕΝ 1793 , προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες λύσεις σε συγκοινωνιακά έργα.

Εγκατάσταση

Το ηχοπέτασμα τοποθετείται απλά, χωρίς αγκύρωση στο οδόστρωμα. Το γεγονός ότι συνδυάζεται σε ένα σύστημα μαζί με το στηθαίο ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη οδική ασφάλεια με ταυτόχρονη υψηλή ηχομόνωση έως 50 dB. Το ύψος του ηχοπετάσματος και το πρότυπο σχέδιο των όψεων, μπορούν να προσαρμοστούν στις αντίστοιχες απαιτήσεις της στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης

Λεπτομέρεια: το σύστημα δέν αγκυρώνεται στο οδόστρωμα και το στηθαίο απλά τοποθετείται στη βάση του συστήματος.

Λοιπά συστήματα ηχοπροστασίας

Στηθαία ασφαλείας DB με ανεξάρτητα panels ηχοπροστασίας

Τα στηθαία DB μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με ανεξάρτητα ηχομονωτικά πάνελ χωρίς να τα επηρεάζουν σε περίπτωση πρόσκρουσης χάρη στη μικρή μετατόπιση που προδιαγράφουν. Προτείνονται οι τύποι:

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.