ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στηθαία συναρμογής

Tα στοιχεια συναρμογής DB επιτρέπουν την μετάβαση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων απο στηθαία DB σε επί τόπου κατασκευασμένα στηθαία σκυρ/τος, μεταλλικά στηθαία καθώς και μεταξύ διαφορετικών διατομών στηθαίων DB.

Υψηλό επίπεδο συγκράτησης

Μικρό πλάτος συστήματος

Μικρό λειτουργικό πλάτος

Πιστοποίηση κατά ΕΝV 1317-4

 

Διαθέσιμες συναρμογές DB:

 

DB Safelink - Συναρμογές σε μεταλλικά και in-situ συστήματα

Οι συναρμογές DB Safelink εξασφαλίζουν την συναρμογή συστημάτων DB σε μεταλλικών στηθαία. Παρέχουν πιστοποιημένη προστασία στους αυτοκινητοδρόμους και συμμορφώνονται πλήρως με τις Ευρωπαικές οδηγίες. Οι παρακάτω πιστοποιημένες συναρμογές είναι διαθέσιμες:

DB Safelink EDSP

Το σύστημα συναρμογής DB Safelink EDSP παρέχει αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ του μεταλλικού συστήματος EDSP και των στηθαίων DeltaBloc. Υπερέχει στα εξής σημεία:

Υψηλή ικανότητα συγκράτησης H2 με ταυτόχρονα μικρό λειτουργικό πλάτος W3

Μικρό συνολικό μήκος συναρμογής μικρότερο από 19 m

Απλή και γρήγορη εγκατάσταση του συστήματος

Δεν απαιτεί διεργασία βάσεως τοποθέτησης

Εφαρμογή είτε στην κεντρική νησίδα είτε στα πλευρικά του οδοστρώματος.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις συναρμογές DB Safelink EDSP

 

DB Safelink SuperRail

Η συναρμογή DB Safelink SuperRail εξασφαλίζει την εύκολη και ασφαλή σύνδεση συστημάτων DeltaBloc με μεταλλικά στηθαία της οικογένειας SuperRail. Πρόκειται για ακόμα μία πιστοποιημένη λύση συναρμογής με βασικά πλεονεκτήματα:

Υψηλό επίπεδο συγκράτησης Η2 με ταυτόχρονα μικρό λειτουργικό πλάτος W4

Συνολικό μήκος μικρότερο από 15 m

Απλή και γρήγορη εγκατάσταση/απομάκρυνση

Χωρίς διεργασία βάσης.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις συναρμογές DB Safelink SuperRail

 

DB Safelink 4Safe

Το σύστημα συναρμογής DB Safelink 4Safe δυνατότητα αξιόπιστης σύνδεσης των συστημάτων DB με μεταλλικά στηθαία τύπου Fracasso 4Safe στην κεντρική νησίδα ή στα άκρα του αυτοκινητοδρόμου. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της συναρμογής είναι:

Μεγάλη κατηγορία συγκράτησης H2 και ταυτόχρονα μικρό εργάσιμο πλάτος W4

Συνολικό μήκος συναρμογής μικρότερο από 16 m

Ασφάλεια επιβατών κατά την σύγκρουση ASI B

Απλή και γρήγορη εγκατάσταση του συστήματος

Εύκολη, άρα και οικονομική αντικατάσταση των στηθαίων

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τις συναρμογές DB Safelink 4Safe

 

DB Safelink In-Situ 90 Step

Το σύστημα συναρμογής DB Safelink In-Situ 90 Step είναι μία πιστοποιημένη λύση για σύνδεση των στηθαίων DeltaBloc σε επί τόπου κατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος. Συμμορφώνεται πλήρως με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς παρουσιάζοντας έτσι πολλαπλά πλεονεκτήματα:

Mικρό λειτουργικό πλάτος

Σύνδεση και με το DB 100S με χαρακτηριστικά ASI A-H2

Απλή και γρήγορη εγκατάσταση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα για τη συναρμογή DB Safelink In-Situ 90 Step

 

Συναρμογές μεταξύ συστημάτων DeltaBloc

Στοιχεία συναρμογών  χρησιμοποιούνται κάθε φορά που υπάρχει μετάβαση από ένα σύστημα DΒ σε άλλο διαφορετικής, όμως, οικογένειας. Οι συναρμογές εξασφαλίζουν την ομαλή σύνδεση των συστημάτων χωρίς να διαπραγματεύονται την ασφάλεια και την επίδοσή τους.

 

Bifurcations-Στηθαίο συναρμογής μεταξύ αμφίπλευρου και διπλού στηθαίου κεντρικής νησίδας

Το προκατασκευασμένο στηθαίο τύπου ‘bifurcation’ χρησιμοποιείται για τη συναρμογή από σύστημα αναχαίτισης με αμφίπλευρα στοιχεία σε διπλή σειρά στηθαίων στην κεντρική νησίδα. Εφαρμόζεται επίσης και για την προστασία ιστών φωτισμού, πινακίδων, πυλώνων και άλλων εμποδίων στους αυτοκινητόδρομους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Bifurcation DB 80

Διαστάσεις  (l / w / h)

400 / 60-100 / 80cm

Βάρος

3785kg

Bifurcation DB 100S 

Διαστάσεις  (l / w / h)

400 / 64-104 / 100cm

Βάρος

4700kg

Bifurcation DB 100

Διαστάσεις  (l / w / h)

400 / 110 / 100cm

Βάρος

5460kg

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.