ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στηθαία γεφυρών

Τα στηθαία γεφυρών είναι μέρος του μόνιμων συστήματος αναχαίτισης οχημάτων της Delta Bloc αλλά έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να μήν επιβαρύνουν τον φορέα της κατασκευής.

Προιόντα

Αναλυτικά τα προιόντα:

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα στηθαία γεφυρών DB

Συνοπτικός κατάλογος στηθαίων DB

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Αξιόπιστη προστασία έναντι ανατροπής-πτώσης του οχήματος.
  • Καμία σύνδεση του συστήματος με τη γέφυρα. Σε σύγκριση με άλλα συστήματα, το φορτίο στην κατασκευή μειώνεται κατά2/3.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις για αρμούς διαστολής γεφυρών (στοιχεία διαστολής για μετακινήσεις έως 90cm).
  • Ικανότητα συγκράτισης εώς και H4b.

Kαινοτόμο προιόν: DB 80/100 AS-R

  • Αξιόπιστη συγκράτηση

Μία πρόκληση για τα συστήματα αναχαίτισης είναι η εξασφάλιση της γέφυρας στην άκρη και στο κεντρικό διάζωμα. Σε συνδυασμό με τον χωρικό περιορισμό, τα φορτία που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας πρόσκρουσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπόνηση του φορέα της κατασκευής. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, στα συστήματα γεφυρών DB τα φορτία της πρόσκρουσης δεν διοχετεύονται άμεσα στην δοκό της γέφυρας αλλά απορροφούνται από την αλυσίδα των στηθαίων. Σε σύγκριση με άλλα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων με ίδια ικανότητα συγκράτησης, στην περίπτωση των συστημάτων DB τα φορτία που μεταδίδονται στον φορέα παρουσιάζονται μειωμένα κατα τα 2/3. 

  • Kαινοτομία: Δεν αγκυρώνεται!

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συτημάτων DB είναι ότι εγκαθίστανται χωρίς αγκύρωση στο οδόστρωμα. Προκειμένου να αποφεύγεται η ολίσθηση των στοιχείων που οφείλεται σε κραδασμούς της γέφυρας απαιτείται μόνο μια σταθεροποίηση της θέσης τους κάθε έξι μέτρα. Αυτή εξασφαλίζεται με την ειδική πλάκα-οδηγό έδρασης η οποία αγκυρώνεται "ελαφρά" (αγκύρωση με κοχλίες Μ16, βάθος διάνοιξης οπών 13cm) στην άσφαλτο και τα στηθαία τοποθετούνται σε αυτήν ελεύθερα. Ώς εκ τούτου, τα συστήματα αναχαίτισης DΒ ΑS-R είναι τα πλέον κατάλληλα για παρέμβαση ή αύξηση της ικανότητας συγκράτησης σε υπάρχουσα κατασκευή.

1. Ειδική πλάκα - οδηγός 2. Αγκύρωση μόνο της πλάκας-οδηγου και απλή τοποθέτηση του στηθαίου σε αυτή.


Ελεύθερη μετακίνηση μόνο του στηθαίου-παραμένει σταθερή η αγκυρούμενη πλάκα-οδηγός.

  • Εφαρμογή

Τόσο το DB 80AS-R (H2/W4) όσο και το DB 100AS-R (H4b/W5) μπορούν να εφαρμοστούν στις άκρες ή στο κεντρικό διάζωμα. Έχουν επιτυχώς περάσει στις δοκιμές του προτύπου ΕΝ 1317 χωρίς να απαιτείται κιγκλίδωμα γέφυρας.

  • Φορτία στον φορέα της γέφυρας

Τα φορτία πρόσκρουσης των συστημάτων αναχαίτισης DB για γέφυρες έχουν μετρηθεί σε τυποποιημένα crash tests. Δεδομένου ότι τα στηθαία ασφαλείας δεν αγκυρώνονται στον φορέα της γέφυρας, τα φορτία από την πρόσκρουση μεταφέρονται στην κύρια δοκό αρκετά εξασθενημένα. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας απορροφάται από τη μετατόπιση των στηθαίων ενώ από την άλλη πλευρά μέρος της οδηγείται στην αλυσίδα των στοιχείων ώς αποτέλεσμα της εξαναγκασμένης μεταξύ τους σύνδεσης που εξασφαλίζει το μεταλλικό σύστημα σνδέσμου κλειδί-εντατήρα.

Έτσι, οι νέες γέφυρες μπορούν να διαστασιολογηθούν με ρεαλιστικές τιμές φορτίων πρόσκρουσης. Στις περιπτώσης παρέμβασης σε υφιστάμενες κατασκευές οι πίνακες διαστασιολόγησης που παρέχει η Delta Bloc επιτρέπουν στον μελετητη έναν αρχικό απλό έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν η υπάρχουσα όπλιση του φέροντος οργανισμού θα αντέξει την πρόσκρουση.

EN 1317

Όλα τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων DB, συμπεριλαμβανομένου τα στηθαία των γεφυρών, έχουν περάσει από τις δοκιμές που ορίζει το πρόπυπο ΕΝ 1317 με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δείτε βίντεο από δοκιμές:

DB 100AS-R, Δοκιμή ΤΒ 11 - πρόσκουση μικρού οχήματος: TB11

DB 80AS-A, δοκιμή ΤΒ 11 - πρόσκρουση μικρού οχήματος: εδώ

 

 

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.