ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μόνιμα στηθαία

Τα μόνιμα συστήματα αναχαίτισης DB χρησιμοποιούνται σε αυτοκινητοδρομους εφαρμόζοντας διπλή ή μονή σειρά στηθαίων στην κεντρική νησίδα και στις άκρες. Τα περισσότερα στηθαία DB χρησιμοποιούνται σε πρώτο στάδιο στα εργοτάξια και αργότερα μετακινούνται στις τελικές θέσεις του έργου ώς μόνιμο σύστημα αναχαίτισης.

Προιόντα

 

Δελιτε αναλυτικά τα προιόντα:

Εδώ θα βρείτε τον συνοπτικό κατάλογο όλων των στηθαίων DB.

Εφαρμογές

Κοιλάδα Τεμπών: DB 80 - 6m. H2/W6/B. Απλή τοποθέτηση, αγκύρωση στο έδαφος μόνο των στηθαίων αρχής και απόληξης. 

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Γρήγορη τοποθέτηση.
  • Χρησιμοποιείται για εργοταξιακή και μόνιμη χρήση, μετακινούμενο σύμφωνα με τις ανάγκες σε διάφορες τοποθεσίες.
  • Εύκολη αποξήλωση και μετεγκατάσταση των στοιχείων.
  • Μηδενικές βλάβες στην περίπτωση των μικρής κλίμακας προσκρούσεων - γρήγορη αντικατάσταση κατεστραμμένων στοιχείων μετά από σοβαρές προσκρούσεις.
  • Εξαιρετικά μικρή επίδραση στους επιβάτες σε περίπτωση πρόσκρουσης.
  • Μηδαμινό κόστος συντήρησης.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις με τερματικά στοιχεία, στηθαία συναρμογής, ηχοπετάσματα.
  • Άμεση διαθεσιμότητα από μεγάλη γκάμα προιόντων.
Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.