ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 2004

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΑΤ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΠΛΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΟΚΟΙ ΓΕΦΥΡΩΝ

Φ/Β Σταθμός 5,7ΜW

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΜΕΤΡΟ

Φ/Β Σταθμός 5,7 MW στο Κάστρο Βοιωτίας

Ισχύς Σταθμού : 5,7 MW

Βάσεις Στήριξης Φ/Β πλαισίων : προκατασκευασμένες οπλισμένου σκ/τος

Εργολαβία : ΒΙΟΣΑΡ Ενεργειακή Α.Ε.

Η ΑΡΜΟΣ προμηθεύει μια απο τος μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των Εγκαταστάσεων Ηλιακών Πάρκων ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΓΡΕΙΑΚΗ με προκατασκευασμένα στοιχεία στήριξης φωτοβολταικών συστημάτων. Στο υπο εκτέλεση έργο στο Κάστρο Βοιωτίας με ισχύ 5,7 M, η εταιρία μας πέτυχε μηδενικούς χρόνους παράδοσης των 4000 προκατασκευασμένων βάσεων-δοκών αφού η παραγωγή ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 20 ημέρες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

O εργοστασιακός εξοπλισμός της ΑΡΜΟΣ επέτρεψε την κατασκευή καλουπιού σύμφωνα με την προυπάρχουσα μελέτη. Τα προκατασκευασμένα στοιχεία εδράσθηκαν απλά στο έδαφος με κατάλληλα διαμορφωμένη την κάτω επιφάνεια τους και ουσιαστικά απήλλαξαν τον κατασκευαστή του έργου απο τις διαδικασίες θεμελίωσης. Στην πάνω επιφάνεια πακτώθηκαν τα αλουμινένια συστήματα στήριξης Φ/Β.

Πλεονεκτήματα:

  • Αξιόπιστη Τεχνικά Λύση σε μή σταθερές - Αξιόπιστη Τεχνικά Λύση σε μη σταθερές-διαβρωτικές-μολυσμένες συνθήκες εδάφους
  • Απαλλάσσει τον κατασκευαστή από πολυδάπανες και χρονοβόρες διαδικασίες (θεμελίωση -επί τόπου εργαστηριακοί έλεγχοι-επιθεωρήσεις)
  • Fast track λύση – Άμεση ολοκλήρωση τοποθέτησης των φωτοβολταικών συστημάτων
  • Πιστοποιημένη ποιότητα ISO 9001:2008
  • Ευγενική χρήση του οικοπέδου (όχι πια θαμμένες θεμελιώσεις-μειωμένος όγκος απορριμμάτων)
  • Δυνατότητα άμεσης απεγκατάστασης από την ιδιοκτησία και μεταφορά σε νέα θέση για χρήση

Περισσότερες Προκατασκευασμένες Λύσεις για Ενεργεικά Έργα

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.