Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Δομικά Συστήματα

Η προκατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο από την αρχή του εικοστού αιώνα και αποτελεί την μόνη αξιόπιστη και ασφαλή λύση βιομηχανοποιημένης δόμησης σε αντίθεση με τα συστήματα ελαφράς προκατασκευής. Την τελευταία δεκαετία κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των συμβατικών μεθόδων οικοδόμησης επικεντρώνοντας στα σημεία αντισεισμικότηταςοικονομίαςταχύτητας καιεξοικονόμησης ενέργειας.

Η ΑΡΜΟΣ διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων προσφέροντας έτσι πολλαπλές λύσεις στην κατασκευή οικοδομικών έργων.

Τα συστήματα προκατασκευής της ΑΡΜΟΣ εφαρμόζονται σε κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, βιομηχανικά κτίρια και διαθέτουν την ευελιξία να καλύψουν οποιοδήποτε άλλο κτιριακό έργο.

Οι άνθρωποι της ΑΡΜΟΣ πιστέυουν ότι η συνεργασία με καταξιωμένες κατασκευαστικές εταιρίες και μηχανικούς όπως και η αξιοποίηση της θυγατρικής ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ,όπου αυτο είναι αναγκαίο, θα προωθήσουν την εφαρμογή της προκατασκευής στα κτιριακά έργα αποδεικνύοντας καθημερινά με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τα τεράστια πλεονεκτήματα που διαθέτει.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.