Κατοικίες

Κτήρια Δημόσιας Χρήσης

Σχολεία

Parking

Δεξαμενές / πισίνες

Τοίχοι Περίφραξης

Τοιχία προσόψεων

Δοιηκητικά Κτίρια-Κτίρια Εξυπηρέτησης Αυτοκινητοδρόμων

Η Αρμός είναι η μοναδική εταιρεία προκατασκευής με ισχυρή και μόνιμη παρουσία στα μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην κατασκευή των κτιριακών έργων που τα συνοδεύουν. Στα 25 χρόνια της πορείας της έχει αποδείξει οτι η εφαρμογή της προκατασκευής σε κατασκευές που στηρίζουν έργα υποδομών όπως κτίρια εξυπηρέτησης-υποστήριξης, δοιηκητικα κτίρια, κτίρια διοδίων κ.α. είναι η πλέον ανταγωνιστική λύση σ΄αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα-προυπολογισμοί και προδιαγραφές ποιότητας.

Η τεχνολογιά προκατασκευασμένου σκυροδέματος εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στις κατασκευές, μηδαμινά κόστη συντήρησης  και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Πέραν των υπόλοιπων συστημάτων προκατασκευής της Αρμός, η τεχνολογία προκατασκευής με Διπλά Τοιχεία παρέχει το πλεονέκτημα ευέλικτης διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων αλλά και την εύκολη επέκταση τους οποιαδήποτε στιγμή ενώ το έργο χρησιμοποείται.

 

Η επιτυχημένη πορειά της Αρμός στον χώρο των  έργων υποδομής στην Ελλαδα εδω και 25 χρόνια, εγγυάται την άψογη διεκπαιρέωση οποιουδήποτε έργου, βασιζόμενη στα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα της προκατασκευής:

 • Αριστη αντισεισμική συμπεριφορά.Παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία έναντι σεισμικών δράσεων λόγω της μονολιθικότητας των συνδέσεων και της υπεραντοχής των φερόντων στοιχείων.Ο φέρων οργανισμός σχεδιάζεται βάση των ΕΚΩΣ, ΕΑΚ και Ελληνικό Κανονισμό Προκατασκευής(ο οποίος καλύπτει και τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα8)
 •  Διατίθεται σταθερή και ηλεγμένη εργοστασιακή ποιότητα - πιστοποίηση  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000.
 • Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής η οποία διασφαλίζεται απο την απευθείας μεταφορά των στοιχείων της μελέτης στις δονητικές τράπεζες της παραγωγής και την αποτύπωση τους με τεχνολογία laser.Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια όπως π.χ. οι αναμονές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Εξασφαλίζεται η ταχύτητα της κατασκευης
 • Ανεξάρτητη των καιρικών συνθηκών βιομηχανική παραγωγή , μειώνει τον συνολικό χρόνο κατασκευής
 • Μειωμένο και απόλυτα προσδιορισμένο κόστος
 •  Μεγάλη προσαρμοστικότητα στην αρχιτεκτονική λύση που επιθυμεί ο πελάτης. 
 • Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.Επιφάνειες από εμφανές σκυρόδεμα που δεν απαιτούν επιπλέον επεξεργασία.
 •  Δυνατότητα προεγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο.
 •  Καλύτερη πυροπροστασία, υγρομόνωση και ηχομόνωση λογω πιστοποιημένης ποιότητας των υλικών και της υψηλής ποιότητας τους.
 • Φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία - μειωμένα απορρίμματα στο χώρο του εργοταξίου.
 •  Λογω της σύνθεσης του, το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση που είναι επωφελής τόσο για τον πλανήτη όσο και για το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. 
 • Τα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα προιόντα παράγονται σε μονάδες κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, πράγμα που σημαίνει εξαιρετική αποδοτικότητα των πόρων για τις πρώτες ύλες, την εργασία, την ενέργεια και τις διαδικασίες. 
 •  Χαμηλό κόστος συντήρησης. Το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά σε επιφάνεια πρόσοψης υλικά. Η εργοστασιακή δομή του, εμποδίζει στο μέγιστο βαθμό την διείσδυση υγρασίας με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται τακτές εργασίες συντήρησης του σπιτιού και να εξασφαλίζεται μεγάλη διαρκεια ζωής της κατασκευής.
 • Δυνατότητα επέκτασης του κτιρίου. Με τη χρήση προκατασκευής, η επέκταση του κτιρίου μπορεί εύκολα να επιτευχθεί είτε με την προσθήκη νέων παρακείμενων χώρων είτε με συγχώνευση σ΄ ένα νέο χώρο με την υπάρχουσα δομή. Ειδικά στην περίπτωση της προκατασκευής με διπλά τοιχεία, τα στοιχεία που δεν ανήκουν στον φέροντα οργανισμό μπορούν να αποσυνδεθούν και να συνδεθούν με νέα δημιουργώντας έτσι νέους μεγαλύτερους χώρους.
 • Η εύκολη τοποθέτηση των προκατασκευασμένων προϊόντων που παράγει λιγότερο ηχορύπανση από το εργοτάξιο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε εκείνους που κατοικούν ή εργάζονται σε γειτονικά ακίνητα. Ταυτόχρονα γίνεται ελάχιστη χρήση του επι τόπου εργοταξιακού χώρου αφού το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών λαμβάνουν χώρα στα εργοστάσια της Αρμός


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

Το Σύστημα Δόμησης των Διπλών Τοιχείων αποτελεί μια ποιοτική και γρήγορη λύση προκατασκευής για την αστική και εξοχική κατοικία, κτίρια γραφείων, ξενοδοχειακές μονάδες,νοσοκομεία κ.λ.π. καθώς και την εφαρμογή προπλακών και τοιχείων σε σύμμικτες κατασκευές.Η τεχνολογία των διπλών τοιχείων εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη, και συμμορφώνεται στις απαιτησεις των Ελληνικών Κανονισμών ΕΚΩΣ και ΕΑΚ καθώς και στους Ευρωκώδικες. Πρόκειται για σύστημα γερμανικής τεχνολογίας, πλήρως αυτοποιημένο, που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα της κατασκευής σε όλα τα στάδια παραγωγής με συνεχείς ελέγχους.

Τα Διπλά Τοιχεία αποτελούνται από δύο στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με τρισδιάστατους μεταλλικούς δικτυοδοκούς τύπου filigran. και οι Πρόπλακες από μια στρώση οπλισμένου σκυροδέματος στην οποία εισάγονται οι μεταλλικές δικτυοδοκοί.

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ περισσότερα...

Το σύστημα κατασκευής τελικού τοίχου με χρήση του προκατασκευασμένου διπλού τοίχου και επιτόπου εγχυνόμενου σκυροδέματος πληρώσεως, έχει περάσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους από αναγνωρισμένα εργαστήρια της Γερμανίας και έχει εγκριθεί.

Λοιπές εφαρμογές συστήματος:

- Κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες

- Εμπορικά κεντρα, νοσοκομεία, μονάδες κρατησης(φυλακές)

- Υπόγειες και υπέργειες δεξαμενές, πισίνες (εξασφαλισμένη στεγανοποίηση)

- Τοίχοι αντιστήριξης

- Περιφράξεις

- Υπόγεια κτιρίων

- Αγωγοί ορθογωνικών διατομών


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύστημα συντίθεται απο προκατασκευασμένες δοκούς και υποστηλώματα, επι των οποίων εδράζονται προκατασκευασμένες πλάκες. Τα στοιχεία παράγονται στις εγκαταστάσεις της Αρμός και εφαρμόζεται προένταση σε κλίνη όπου απαιτείται απο την στατική μελέτη. Στις θέσεις του επί τόπου έργου, συνδέονται καταλλήλως απο εξειδικευμένο προσωπικό της Αρμός και υπό την επίβλεψη των μηχανικών. Το σύστημα προκατασκευής με γραμμικά στοιχεία είναι κατάλληλο για κατασκευές με μεγάλα ανοίγματα δοκών και ύψη υποστυλωμάτων.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ

Σ'αυτήν την περίπτωση η κατασκευή συντίθεται απο ολόσωμα τρισδιάστατα προκατασκευασμένα σώματα(κυψέλες). Μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος, ειναι η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αποσυναρμολόγησης της κατασκευής και μεταφοράς των επιμέρους στοιχειών της, δηλαδή των κυψελών, σε νέο χώρο όπου συνδέονται ξανά σε νέα κατασκευή , εφόσον απαιτηθεί.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.