Κατοικίες

Κτήρια Δημόσιας Χρήσης

Σχολεία

Parking

Δεξαμενές / πισίνες

Τοίχοι Περίφραξης

Τοιχία προσόψεων

Ξενοδοχεία-Οικιστικά συγκροτήματα

Η Αρμός ειδικά για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, εισήγαγε ενα καινοτόμο Σύστημα Προκατασκευής Διπλών Τοιχίων , όπου τα προκατασκευασμένα τοιχεία μπορούν να παραχθούν με οποιαδήποτε γεωμετρία μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Οποιαδήποτε αρχιτεκτονική λύση και αν επιλεχθει, τα προκατασκευασμένα στοιχεία παράγονται σε άριστη ποιότητα καθώς ελέγχονται εργοστασιακά και έχουν εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια άψογη, χωρίς να απαιτείται επιπλέον επεξεργασία (δηλ. σοβάτισμα).

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να πετύχει την πιο οικονομική λύση κατασκευής με ταυτόχρονη άριστη ποιότητα υλικών και τέλεια συνεργασία προκατασκευής και υπόλοιπων υλικών όπου απαιτείται απο τον αρχιτέκτονα. Αυτό περιλαμβάνει προκατασκευασμένα πάνελς αρχιτεκτονικής όψεως(καλούπια με ανάγλυφα σχέδια), μεταλλικά πανελς, προσώψεις με τούβλα, πετρα κ.α. Το σύστημα διπλής τοιχοποιείας δίνει την δυνατότητα στον αρχιτέκτονα-μηχανικό να εντάξει και αλλες μεθόδους κατασκευής στο έργο.

Πλεονεκτήματα των Διπλών Τοιχίων αλλα και των υπολοίπων συστημάτων προκατασκευής της Αρμός:

 • Αριστη αντισεισμική συμπεριφορά. Παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία έναντι σεισμικών δράσεων λόγω της μονολιθικότητας των συνδέσεων και της υπεραντοχής των φερόντων στοιχείων.Ο φέρων οργανισμός σχεδιάζεται βάση των ΕΚΩΣ, ΕΑΚ και Ελληνικό Κανονισμό Προκατασκευής(ο οποίος καλύπτει και τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα8).
 • Δυνατότητα παραγωγής μεγάλων έργων σε πολύ συντομο χρόνο και ανεξάρτητα καιρικων συνθηκών.
 •  Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής η οποία διασφαλίζεται απο την απευθείας μεταφορά των στοιχείων της μελέτης στις δονητικές τράπεζες της παραγωγής και την αποτύπωση τους με τεχνολογία laser. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια όπως π.χ. οι αναμονές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Εξασφαλίζεται η ταχύτητα της κατασκευης - συμφωνημένοι χρόνοι παράδοσης του έργου.
 • Υψηλής ποιότητας προκατασκευασμένα στοιχεία δόμησης από σκυρόδεμα, έτοιμα για διακόσμηση ή έκθεση στο κτίριο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον επεξεργασία. 
 • Μειωμένο και απόλυτα προσδιορισμένο κόστος: μειωμένες κατά 50% ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, κατάργηση πολυδάπανων και χρονοβόρων εργασιών όπως τοιχοποιίες και επιχρίσματα, ενσωμάτωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μέγιστη αρχιτεκτονική ευελιξία. 
 • Δυνατότητα παραγωγής τοιχωμάτων και πλακών με ιδιαίτερα σχήματα, με κενά για πόρτες και παράθυρα και υποδοχές για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Οι ψευτόκασες μπορούν να τοποθετηθούν είτε στο εργοστάσιο είτε επιτόπου.
 • Δυνατότητα ένταξης στην κατασκευή και άλλων συστημάτων δόμησης καθώς και μεταλλικών στοιχείων για αρχιτεκτονικούς λόγους.
 • Φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία - μειωμένα απορρίμματα στο χώρο του εργοταξίου.
 • Καλύτερη πυροπροστασία, υγρομόνωση και ηχομόνωση λογω πιστοποιημένης ποιότητας των υλικών και της υψηλής ποιότητας τους. 
 • Λογω της σύνθεσης του, το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση που είναι επωφελής τόσο για τον πλανήτη όσο και για το πορτοφόλι του ιδιοκτήτη. 
 • Τα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα προιόντα παράγονται σε μονάδες κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, πράγμα που σημαίνει εξαιρετική αποδοτικότητα των πόρων για τις πρώτες ύλες, την εργασία, την ενέργεια και τις διαδικασίες. 
 •  Χαμηλή συντήρηση. Το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά σε επιφάνεια πρόσοψης υλικά. Η εργοστασιακή δομή του, εμποδίζει στο μέγιστο βαθμό την διείσδυση υγρασίας με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται τακτές εργασίες συντήρησης του σπιτιού και να εξασφαλίζεται μεγάλη διαρκεια ζωής της κατασκευής.
 • Ευκολία επέκτασης του κτιρίου. Με τη χρήση προκατασκευής, η επέκταση του κτιρίου μπορεί εύκολα να επιτευχθεί είτε με την προσθήκη νέων παρακείμενων χώρων είτε με συγχώνευση σ΄ ένα νέο χώρο με την υπάρχουσα δομή. Ειδικά στην περίπτωση της προκατασκευής με διπλά τοιχεία, τα στοιχεία που δεν ανήκουν στον φέροντα οργανισμό μπορούν να αποσυνδεθούν και να συνδεθούν με νέα δημιουργώντας έτσι νέους μεγαλύτερους χώρους.
 • Η εύκολη τοποθέτηση των προκατασκευασμένων προϊόντων που παράγει λιγότερο ηχορύπανση από το εργοτάξιο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε εκείνους που κατοικούν ή εργάζονται σε γειτονικά ακίνητα.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

Το Σύστημα Δόμησης των Διπλών Τοιχείων αποτελεί μια ποιοτική και γρήγορη λύση προκατασκευής για την αστική και εξοχική κατοικία, κτίρια γραφείων, ξενοδοχειακές μονάδες,νοσοκομεία κ.λ.π. καθώς και την εφαρμογή προπλακών και τοιχείων σε σύμμικτες κατασκευές.Η τεχνολογία των διπλών τοιχείων εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη, και συμμορφώνεται στις απαιτησεις των Ελληνικών Κανονισμών ΕΚΩΣ και ΕΑΚ καθώς και στους Ευρωκώδικες. Πρόκειται για σύστημα γερμανικής τεχνολογίας, πλήρως αυτοποιημένο, που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα της κατασκευής σε όλα τα στάδια παραγωγής με συνεχείς ελέγχους.

Τα Διπλά Τοιχεία αποτελούνται από δύο στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με τρισδιάστατους μεταλλικούς δικτυοδοκούς τύπου filigran. και οι Πρόπλακες από μια στρώση οπλισμένου σκυροδέματος στην οποία εισάγονται οι μεταλλικές δικτυοδοκοί.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα κατασκευής τελικού τοίχου με χρήση του προκατασκευασμένου διπλού τοίχου και επιτόπου εγχυνόμενου σκυροδέματος πληρώσεως, έχει περάσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους από αναγνωρισμένα εργαστήρια της Γερμανίας και έχει εγκριθεί.

Λοιπές εφαρμογές συστήματος:

- Κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες

- Εμπορικά κεντρα, νοσοκομεία, μονάδες κρατησης(φυλακές)

- Υπόγειες και υπέργειες δεξαμενές, πισίνες (εξασφαλισμένη στεγανοποίηση)

- Τοίχοι αντιστήριξης

- Περιφράξεις

- Υπόγεια κτιρίων

- Αγωγοί ορθογωνικών διατομών


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύστημα συντίθεται απο προκατασκευασμένες δοκούς και υποστηλώματα, επι των οποίων εδράζονται προκατασκευασμένες πλάκες. Τα στοιχεία παράγονται στις εγκαταστάσεις της Αρμός και εφαρμόζεται προένταση σε κλίνη όπου απαιτείται απο την στατική μελέτη. Στις θέσεις του επί τόπου έργου, συνδέονται καταλλήλως απο εξειδικευμένο προσωπικό της Αρμός και υπό την επίβλεψη των μηχανικών. Το σύστημα προκατασκευής με γραμμικά στοιχεία είναι κατάλληλο για κατασκευές με μεγάλα ανοίγματα δοκών και ύψη υποστυλωμάτων.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ

Σ'αυτήν την περίπτωση η κατασκευή συντίθεται απο ολόσωμα τρισδιάστατα προκατασκευασμένα σώματα(κυψέλες). Μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος, ειναι η δυνατότητα εύκολης και γρήγορης αποσυναρμολόγησης της κατασκευής και μεταφοράς των επιμέρους στοιχειών της, δηλαδή των κυψελών, σε νέο χώρο όπου συνδέονται ξανά σε νέα κατασκευή , εφόσον απαιτηθεί.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.