Κατοικίες

Κτήρια Δημόσιας Χρήσης

Σχολεία

Parking

Δεξαμενές / πισίνες

Τοίχοι Περίφραξης

Τοιχία προσόψεων

Κτήρια Δημόσιας Χρήσης

Η ομάδα της Αρμός γνωρίζει οτι οι κατασκευές μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων  σημαίνουν μεγάλες τεχνικές απαιτήσεις και αυστηρό οικονομικό και χρονικό προυπολογισμό. Η εταιρεία αναλαμβάνει είτε τον αρχικό σχεδιασμό της κατασκευής είτε την συνεργασία με τον μηχανικό του πελάτη και όλα τα στάδια κατασκευής του έργου, απο την παραγωγή των προκατασκευασμένων στοιχείων του έργου, την επι τόπου τοποθέτηση και σύνδεση τους, μέχρι και την τελική του παραλαβή απο τον πελάτη με... 'το κλειδί στο χέρι'. H Αρμός διαθέτει γραμμές παραγωγής που καλύπτουν όλες τις φάσεις της κατασκευής και εχουν το πλεονέκτημα να ελέγχονται απο έναν και μόνο φορέα απαλλάσοντας έτσι τον πελάτη απο χρονοβόρες, σπάταλες και πολλές φορές μη αξιόπιστες διαδικασίες.

Εμπιστευτείτε μας για να εξασφαλίσουμε ενα επιτυχημένο και on-budget έργο!

 

Δείτε αναλυτικότερα:  

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.