ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τσιμεντοσωλήνες

Πληθώρα παραγωγικών μονάδων και εγκαταστάσεων στα εργοστάσια Οινοφύτων και Λάρισας εξασφαλίζουν όλα τα είδη και διατομές τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων, τους κλωβούς σιδηροπλισμού, τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης των προϊόντων.

Έργα όπως το αεροδρόμιο των Σπάτων, η ΑΤΤΙΚΗ Οδός, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, πιστοποιούν την κυρίαρχη θέση της ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. στο χώρο των έργων αποχέτευσης.

 
Μοναδικοί παραγωγοί τσιμεντοσωλήνων υψηλής αντοχής για εφαρμογή microtunneling σε δίκτυα χωρίς όρυγμα (Pipe Jacking) με πλεονεκτήματα όπως:

  • Ελάχιστη όχληση του αστικού περιβάλλοντος.
  • Κατασκευή δικτύων χωρίς διακοπή κυκλοφορίας (οδικά - σιδηροδρομικά δίκτυα).                                                                                 
  • Διάνοιξη δικτύων χωρίς καταστροφή ήδη εγκατεστημένων δικτύων.
  • Ταχύτητα κατασκευής αγωγού.

20000m ήδη εγκατεστημένων αγωγών με τη μέθοδο Pipe Jacking στην περιοχή της πρωτεύουσας και όχι μόνο αποδεικνύουν περίτρανα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και την αξιοπιστία της ΑΡΜΟΣ προκατασκευές. 

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.