ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Φρεάτια (Κυκλικά-Ορθογωνικά)

Η ΑΡΜΟΣ είναι η μόνη ελληνική εταιρία που ηγείται 25 χρόνια στον χώρο των αποχετεύσεων προσφέροντας προιόντα υψηλών προδιαγραφών. Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις σε Αττική και Λάρισα δίνουν την δυνατότητα παραγωγής κυκλικών και ορθογωνικών φρεατίων ποικίλων διατομών.

Προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων  

(Α) Κολουρωνικά με σύνδεση τόρμης και εντορμίας εσωτερικής διαμέτρου Φ1200

(Β) Οπλισμένα με στεγανή σύνδεση ελαστικού δακτυλίου εσωτερικής διαμέτρου:

      Φ1200mm

      Φ1500mm

      Φ2000mm

              

(Α)   Κώνος : Φ600 / Φ1200, Η=1m

         Δακτύλιος : Φ1200, Η=1m, 0.75m, 0.50m, 0.25m

         Πάχος τοιχωμάτων : 150mm

 

 

 

 

                                      

  

  

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.