ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τσιμεντοσωλήνες Άοπλοι

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης, ενεργού μήκους 1 m 

(σύμφωνα με τα Π.Τ.Π Τ110)

 

 Κάλυψη πρόσθετων απαίτησεων

  • Κατασκευή σωλήνων υπόγειας διάτρησης
  • Επίστρωση τοιχωμάτων με αλουμινούχο τσιμέντο
  • Επίστρωση τοιχωμάτων με εποξειδική βαφή
  • Επίστρωση τοιχωμάτων με ασφαλτική βαφή
  • Επίστρωση τοιχωμάτων με φύλλα πολυαιθυλένιου
  • Χρήση αντιθειούχου τσιμέντου S/R
Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.