Κατοικίες

Κτήρια Δημόσιας Χρήσης

Σχολεία

Parking

Δεξαμενές / πισίνες

Τοίχοι Περίφραξης

Τοιχία προσόψεων

Τοίχοι περίφραξης

 

Προκατασκευασμένοι τοίχοι αντιστήριξης ή περίφραξης κατασκευάζονται με:

  • Το σύστημα των Διπλών Τοιχείων
  • Προκατασκευασμένα στοιχεία τύπου New Jersey

Πλεονεκτήματα:

  • Άριστες ορατές όψεις - απαλλαγή απο διαδικασίες σοβατίσματος.
  • Εύκολη και Ταχύτατη εγκατάσταση.
  • Απαλλαγή απο τη διαδικασία θεμελίωσης.
  • Ποικίλες διατομές - γεωμετρία.
  • Άμεση απεγκατάσταση και επανατοποθέτηση στην περίπτωση περίφραξης με στοιχεία New Jersey.

 Δείτε επίσης:  Τοίχοι αντιστήριξης 

  

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.