• Αθλητικές Εγκαταστάσεις
  • Βιομηχανικά Κτίρια
  • Μουσείο Ακρόπολης
  • Μετρό Αθήνας
  • Προκατασκευασμένες Κατοικίες
  • Έργα Οδοποιείας
  • Γεφυρες

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που μας επιτρέπει την κατασκευή απο μία προκατασκευασμένη κατοικία έως και αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικά κτίρια, έργα οδοποιείας και μεγάλες κατασκευές.
Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ακολουθώντας τα τελευταία 25 χρόνια έντονα αναπτυξιακή πορεία είναι σήμερα μία από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα.

Copyright Armos Prokat. All Rights Reserved.